יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר
היעד - פיתוח חיי קהילה ושיתופי פעולה עם מעגלים שונים בשכונה בתחומי החינוך:

חזונו של בית הספר הינו יצירת קהילה חמה, תומכת המתייחסת באופן אישי לכל תלמיד, הורה ומורה. בית הספר עובד בשיתוף פעולה עם הנהגת הורים פעילה ודינמית מתוך מטרה ליצור חוויה של למידה מיטבית ואיכותית. מטרות: —יצירת תקשורת מפותחת פנימה והחוצה תוך קיום דיאלוג מתמשך עם הקהילה. —הטמעת ערכים קהילתיים כמו נתינה, התנדבות ומנהיגות בתוך התהליך החינוכי —שיתוף מעגלים שונים בקהילה בעשיה החינוכית —קהילת השכונה תכיר את בית הספר ואת השינוי שחל בו