יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

ב- 03.11.15 יום הבטיחות הלאומי לזהירות בדרכים. משמרות זה"ב קיבלו את תלמידי ביה"ס והעניקו להם מדבקת אני ילד זה"ב. לאחר מכן המשמרות העבירו פעילות בכיתות. סימנייה של זה"ב. מדבקה להגה להורים. כיתות ד, ה חידון בנושא זה"ב. הכרת תמרור עצור והבנת המשמעות. כל תלמיד כתב מהו תמרור העצור הפרטי שלו. בהפסקה- משמרות הזה"ב לימדו את התלמידים חצייה נכונה ובטוחה.

 
....
...