יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

תיאור כללי של בית-הספר בית ספר יסודי המשלב אריאל נוסד לפני 35 שנים כמענה להרחבת שכונת גילה, והוא ממוקם בחלק המרכזי של השכונה. אוכלוסיית התלמידים מונה בשנה"ל תשע"ו כ- 210 תלמידים הלומדים ב-9 כיתות: 7 כיתות רגילות ושתי כיתות מיוחדות: בשכבת כיתות ב' ו-ג'. צוות ביה"ס מונה 35 אנשי חינוך וצוות בין מקצועי הכולל: צוות מורים מיומן וחם, יועצת, פסיכולוגית, סייעות אישיות וכיתתיות, מדריכות בתחומי דעת שונים, מטפלים פרא רפואיים ואנשי מנהלה. בשנתיים האחרונות מתחולל תהליך צמיחה משמעותי בבית ספר אריאל, אשר מתבטא ביצירה חברתית ערכית. בתשע"ה בית הספר הפך למשלב, ולומדים בו יחד תלמידים דתיים, מסורתיים וחילוניים. מטרת השילוב הינה להעמיק את הדיאלוג והקשר בין קבוצות שונות בחברה הישראלית כדי לתת ביטוי לערכי הכבוד, האחווה והאכפתיות. בית הספר מעמיד במרכזו את החינוך היהודי הערכי, בבחינת "ואהבת לרעך כמוך" כבסיס לאקלים חינוכי מיטבי. בית ספר אריאל חורט על דגלו את המצוינות האישית, הלימודית והחברתית, את החוויה והשמחה שבלמידה ואת המנהיגות הקהילתית. מהלך זה מתבצע תוך שיתוף פעולה פורה ומשמעותי עם קהילת בית ישראל.