יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

כ"ה/תשרי/תשע"ח‏15/10/2017 קהילת אריאל היקרה,אני מברכת אתכם בברכת שנה טובה ומוצלחת.אחרי 3 שנים בהם העמדנו כיעד מרכזי את הפיכתנו של בית ספרנו לבית ספר משלב ועסקנו רבות בהטמעת תוכנית השילוב בבית הספר, אנו מתבוננים בתוצאות המרגשות, שמחים ביצירה ועומלים רבות על מנת לעלות כל שנה "עוד מדרגה".הציר היהודי הינו מרכזי בחיי בית הספר ובחיי הילדים.השנה יעמוד במקביל ליעד השילוב יעד מרכזי נוסף: שינוי הפדגוגיה החינוכית שלנו בבית הספר מתוך רצון לתת מענה לכל ילד וילדה ולהטרוגניות הגדולה בכיתות השונות.הרוח המובילה, הולכת ומתגבשת, לקראת למידה במרחבי פעילות שונים מלבד כיתות הלימוד, וגמישות משמעותית ביחידות ההוראה ובתכנים – כשהמטרה ליצור חווית למידה אחרת ומשמעותית בה אנו מפתחים לומד עצמאי – חוקר שיש לו מיומנות בסיס המאפשרת לו למידה, התקדמות וצמיחה אישית, כל זאת בצד טיפוח מעורבות חברתית ועבודה על האקלים הבית ספרי.גם השנה נמשיך לטפח את תחושת השייכות הקהילתית והשייכות לעם, לארץ, ולעיר ירושלים.אני מאחלת לכולם:תלמידים, הורים, מורים וכלל צוות בית הספר – שנה טובה ומבורכת ושנזכה לעשות מלאכתנו במסירות ובאהבה, ולהמשיך ולחבר עולמות ואנשים. שנה טובה טלי