יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

אני מאמין בית ספריייחודו של בית ספר מתבטא במתן יחס שוויוני לכל הבאים בשעריו מתוך אמונה שכל אחד הוא יחיד ומיוחד. כך מטפח צוות בית הספר סביבה לימודית המאפשרת לכל תלמיד להיות אדם חושב, ביקורתי, סקרן, יצירתי השואף למצוינות אישית.צוות בית הספר מעודד ופועל להישגיות ולהצלחה בלימודים תוך העצמת האחריות האישית, לצורך הגברת מעורבות פעילה של התלמידים ומתן הזדמנות וכלים ללקיחת אחריות אישית , הצוות החינוכי של ביה"ס, מאמץ דרכי עבודה המתאימות להטרוגניות במטרה לשפר את רמת ההישגים של התלמידים בצורה חווייתית ולהקנות להם תהליכי חשיבה ומיומנויות המטפחות לומד עצמאי. בבית הספר ישנן מסגרות תומכות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה, במדעים ,באומנות, ובנושאים מגוונים נוספים, במסגרת תוכנית "אמירים"- תוכנית לתלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן ניתנות שעות תגבור לתלמידים מתקשים. לצד החתירה למצויינות בית הספר שם דגש על קידום אקלים חינוכי, תוך שמירה על כבוד האדם וזכותו למוגנות.בית הספר רואה את ההורים כחלק בלתי נפרד מהתהליכים הפועלים בביה"ס. קיים שיתוף פעולה מבורך בין הנהגת ההורים הבית ספרית וההנהגות הכיתתיות לבין הנהלת ביה"ס וצוות המורים. שיתוף הפעולה מרחיב את העשייה החינוכית תוך מתן דגש לצרכים חברתיים קהילתיים. הפעילות המשותפת מתקיימת תוך כדי הקשבה הדדית מכבדת. התלמידים מעורבים ופעילים למען חברת הילדים כחלק מערבות הדדית. אנו שואפים כי לכל תלמיד יהיה תפקיד בבית הספר בו יוכל לגלות אחריות בביצוע המשימות. תלמידים לוקחים אחריות גם בפעילות קהילתית. חזון בית הספרבית ספר אריאל הינו בית חינוך המהווה בית חם, דאלוגי בו מתקיימת קהילה הדוגלת בערכים של שותפות ומעורבות בחיי החברה הסובבת אותה . בית חינוך זה חרת על דגלו ערכיים המהווים תשתית לקיומה של כל חברה אנושית : —אהבת האדם וכבוד האדם וקבלת כל אדם הנכנס בשעריו. —מעודד לפיתוח וליצירת תרבות של מצוינות בית ספרית לכל תלמידיו. —שואף לטיפוח תלמידים חושבים, עצמאים, ביקורתיים, בעלי שיקול דעת, סובלניים ואחראיים. —מטפח ערכים דמוקרטים ודואג לרווחתם, ביטחונם של כל הבאים בשעריו. —מחנך לאהבת הארץ והמדינה, להכרה ולהוקרת העיר ירושלים. —יוצר חיבור ודיאלוג מתמיד בין הקהילות המתקיימות בו.