יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

—יעדים מרכזיים לשנת הלימודים תשע"זקידום הישגים לימודים תוך למידה משמעותית. —טיפוח אקלים חינוכי מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית והכלת האחר. —הטמעת תוכנית השילוב בבית הספר —טיפוח תחושת השייכות והזהות הישראלית.