יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

ייחודיות בית הספרבית ספר אריאל מגדיר עצמו כבית ספר ייחודי ללימודי ירושלים. מטרת ביה"ס ליצור זיקה והזדהות של התלמידים עם העיר ירושלים על מאפייניה הייחודיים בהיבטים תרבותיים, היסטוריים, ארכיאולוגיים, לאומיים, אנושיים, דתיים, אמנותיים וסביבתיים, ולהנחיל ערכי אהבת הארץ. לימודי ירושלים מתבצעים בגישה אינטגרטיבית המאפשרת מציאת הקשרים בין תחומי הדעת השונים, כמו גם את ייחודיותו של כל תחום.לימודי ירושלים באים לידי ביטוי במרחבים שונים של עשייה בית ספרית:א. מורים- מרבית מורי בית הספר השתלמו במהלך השנים בהוראת הנושא, למדו וסיירו בירושלים. ב. תלמידים- כל תלמידי בית הספר בכיתות א-ו לומדים שעה שבועית במערכת "לימודי ירושלים", ומסיירים בין סיור אחד לשניים לשנה בירושלים, ובשכונה שלנו. ג. חדר ירושלים- בבית הספר הוקם חדר ירושלים, המתאפיין בלמידה פעילה. שיעורי ירושלים יתקיימו בחדר ירושלים שיוכשר מחדש לנושא. ד. שבוע ירושלים- ב"שבוע ירושלים" מתרכזת העשייה כולה בהוראת נושא ירושלים באמצעות סדנאות אמנות, שירה, קולנוע ועוד. ה. צעדת ירושלים- כל בית הספר יצא לפעילות סביב נושא ירושלים בטבע, בפארק גילה. ו. מורים מקצועיים- מורים מקצועיים מקדישים נתח משיעוריהם להוראת נושא ירושלים בהיבטים שונים.