יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

לוח צלצולים שנה"ל תשע"ז מפגש בוקר/תפילה 8:05-8:25 שיעור ראשון 8:25-9:10 שיעור שני 9:10-9:55 הפסקת אוכל הפסקה 9:55-10:05 10:05-10:25 שיעור שלישי 10:25-11:10 שיעור רביעי 11:10-11:55 הפסקה 11:55-12:05 שיעור חמישי 12:05-12:50 שיעור שישי 13:35 – 12:50 הפסקה בכיתה 13:40 – 13:35 שיעור שביעי 14:25 – 13:40