יום ב', יד’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר
בית ספרנו נבחר ע"י משרד החינוך לקחת חלק בתכנית "אמירים", תכנית ייחודית לטיפוח תרבות מצוינות בביה"ס וטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים.זאת השנה השלישית שהתוכנית פועלת בבית הספר בתחומים שונים.

תכנית למצוינות -"אמירים" בית ספרנו נבחר ע"י משרד החינוך לקחת חלק בתכנית "אמירים", תכנית ייחודית לטיפוח תרבות מצוינות בביה"ס וטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים. זאת השנה השלישית שהתוכנית פועלת בבית הספר בתחומים שונים. התכנית מאפשרת לנו לתת מענה פדגוגי חברתי לתלמידים מצטיינים, להעשירם ולאפשר להם לממש את היכולות הגבוהות שלהם. התכנית מעודדת את התלמידים לא רק לצרוך ידע, אלא ליצור ידע חדש ולשתף בו את האחרים. אנו רואים בתוכנית זו תחילתה של דרך חדשה המעודדת תרבות בית ספרית המטפחת מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים כאחד. התוכנית מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב .התוכנית מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר. התכניות מועברות ע"י מורות מצוות ביה"ס ,שחלקן עברו השתלמות להוראת תלמידים מצטיינים. כל תלמיד ישתתף בקורס אחד עד שלושה קורסים מתחומי דעת שונים, וקורס חובה שיעסוק בתחום ערכי חברתי שמועבר ע"י יועצת ביה"ס. הקורסים מיועדי לכיתות ג'- ו' ומתקיימים לאחר שעות הלימודים, חלקם שנתיים וחלקם סימס טרילים. הקורסים שנלמדים בשנת תשע"ג בבית ספרנו: אומנים צעירים, קורס בתקשורת, מתמטיקאים צעירים, מטיילים עם השירים-כתיבה יצירתית, חוקרים תופעות טבע.