יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר
מועצת תלמידים
קרא עוד...
יעדי טיפוח אקלים חינוכי מיטבי
יעדי החינוך החברתי-ערכי
בחירות למועצת התלמידים יתקיימו ביום א', 25.10.15.על כל התלמידים המועמדים להכין מצע בחירות ולפרסם אותו ברחבי בית הספר במהלך השבוע.בהצלחה!!
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תשע"ט
מרחבים כיתתיים
מקצועות לימוד
מהנעשה בבית הספר
תכניות מיוחדות בבית הספר
מידעון בית הספר להורים
אריאל בקהילה
אורח חיים בריא
חינוך חברתי
מועצת תלמידים  
תמונות מהווי בית ספר
למידה מתוקשבת ובטיחות ברשת
ארכיון תשע"ד
זהירות בדרכים
אמירים
תשע"ו
תשע"ז
הענן החינוכי