בית ספר אריאל ירושלים

בית ספר אריאל ירושלים

תשע"ט

לוח חופשות תשע"ט

"וזה הרגע הנה באה השעה...."

חוזרים לשגרה בהתרגשות גדולה

רשימת ספרי לימוד תשע"ט

מועדי מפגשים כיתה א'

מהנעשה בבית הספר

בוקר סליחות מרגש מלווה בשירים וסיפורים

כותרת הכתבה

מצגת - טקס סיום מחצית א'

כותרת הכתבה

אירועי תחילת שנה

תכניות מיוחדות בבית הספר

יום למידה בחירבת ארזה - כיתה ד'

אמנות יוצרת למידה-שיעור ירושלים

מידעון בית הספר להורים

לוח שנה - אירועי החודש

אריאל בקהילה

כותרת הכתבה

חינוך חברתי

חונכות כיתה ו' כיתות א'-ב'

עיתון בית הספר

העיתון, גיליון מספר 9, מחצית א', תשע"ז

למידה מתוקשבת ובטיחות ברשת

למידה מתוקשבת באריאל

אמירים

כותרת הכתבה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA