יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר
קרא עוד...
קרא עוד...
"אינני מקבל אף מילה ממה שאתה אומר, אך אאבק על זכותך לומר אותה" (וולטר)
קרא עוד...
חירבת ארזה, אתר הנמצא בסמיכות לבית הספר, הינו סביבה של טבע יפיפייה, אתר ארכיאולוגי מיוחד ואוויר פתוח – מקום נפלא לקיים בו למידה אחרת שיש בה מגע עם האדמה והזדמנות ללמוד תחומים רבים "ולפרוץ" את גבולות הכיתה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בוקר סליחות מרגש מלווה בשירים וסיפורים
אמנות יוצרת למידה-שיעור ירושלים
מועצת תלמידים
גלישה בטוחה
תשע"ט
מרחבים כיתתיים
מקצועות לימוד
מהנעשה בבית הספר
תכניות מיוחדות בבית הספר
מידעון בית הספר להורים
אריאל בקהילה
אורח חיים בריא
חינוך חברתי
תמונות מהווי בית ספר
למידה מתוקשבת ובטיחות ברשת
ארכיון תשע"ד
זהירות בדרכים
אמירים
תשע"ו
תשע"ז
הענן החינוכי